Els Misteris del Femení per Homes i Dones®

Els Misteris del  Femení per a Homes i Dones® és una tècnica nascuda per ajudar al canvi de consciència. Activa a nivell vibracional i energètic els camps subtils de la persona des de la integració de les energies femenines i masculines en la persona. És una tècnica complementària no substitutiva d'altres tractaments mèdics, psicològics i / o d'una altra índole. Treballa amb el subtil i el que no es veu, en el no temps ni espai. Com a conseqüència de l'experiència interna viscuda, de vegades el cos també experimenta transformacions. Concep la persona com a portadora també de les memòries del seu llinatge, tant directament com indirectament.

Actua activant a nivell energètic en l'home la zona de la pròstata i en la dona la zona de la cèrvix, des d'aquí s'activen altres camps i energies que permeten reconnectar la genitalitat amb el cor així com el tercer chakra o plexe solar amb el seu veritable poder intern. En ser a nivell energètic i vibracional, no cal tocar la persona.

Isabella Magdala®, psicòloga holística ampliament formada,  ha creat aquesta tècnica després d'anys de fer-se preguntes i intentar trobar solucions per als seus clients i també per a ella mateixa.   

En l'últim temps ha anat aprofundint en el camp de la sexualitat, entenent-la com quelcom més que la part fisiològica tradicionalment abordada